Cộng Đồng Samoa (Seattle)

  • By Kathleen Kemezis
  • Posted 11/29/2010
  • HistoryLink.org Essay 9646
See Additional Media

Làn sóng di dân Samoa đầu tiên đã đến Seattle sau Thế Chiến Thứ Nhì. Rất nhiều người mới đến làm việc ở căn cứ hải quân tại Pago Pago, thủ đô của lãnh thổ American Samoa, căn cứ này bị đóng vào khoảng cuối cuộc chiến. Những di dân đến sau liên kết với các thân nhân đã hội nhập để có được cơ hội giáo dục và nghề nghiệp tốt hơn. Những di dân đầu tiên đến vùng này đã xây dựng nhà thờ, thường theo dòng họ gia đình, đã giúp hỗ trợ và duy trì các truyền thống văn hóa cho cộng đồng đang phát triển. Các nhà hoạt động xã hội và các vị lãnh đạo Samoa đã hình thành những chương trình và các trung tâm cộng đồng để vinh danh và bảo tồn văn hóa Samoa và để đương đầu với các vấn đề hiện tại là thất nghiệp, nghèo nàn, tội phạm và tỷ lệ thanh thiếu niên Samoa bỏ học khá cao, một phần do thiếu hướng dẫn Anh ngữ cho những người nói tiếng Samoa. Seattle Samoan Center (Trung Tâm Samoa Tại Seattle) và Samoan Educational Task Force (Lực Lượng Đặc Nhiệm Về Giáo Dục Người Samoa) cả hai được thành lập vào thập niên 1970, và Hội Phụ Huynh, Giáo Viên, Học Sinh đầu tiên cho người Samoa và Dân Đảo Thái Bình Dương được hình thành vào năm 2000. Cộng đồng đánh giá cao các vận động viên và hiện diện đông đảo để cổ vũ Liên Đoàn Bóng Vồ Samoa. Vào năm 1993 “Aso Mo Samoa” hay Ngày Cộng Đồng Samoa đầu tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm văn hóa Samoa với các điệu vũ dân tộc, ca nhạc, thức ăn ở đảo, trang phục và nghi thức truyền thống, và một trận đấu bóng vồ. Cộng đồng kiên cường và nhiệt huyết này đã vượt qua sự quên lãng từ chính quyền thành phố và tình trạng chia rẽ nội bộ để vươn dậy như một cộng đồng dân tộc đầy sức sống tại vùng phía Tây và tây nam Seattle. Vào năm 2000, có khoảng 8,000 người Mỹ gốc Samoa sinh sống tại tiểu bang Washington, với 80% dân số sống tại các hạt King và Pierce.


Sources:

David B. Berrian, "The Samoan Community in Seattle: A Needs Assessment," 1980, City of Seattle, Department of Human Resources; Max Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power (New York: Basic Books, 2002).Hilda Bryant, “The Northwest’s Newest Immigrants,” Seattle Post-Intelligencer, December 13, 1981, p. B1-2; Cassie Chinn, “Narrative Report: Asian Pacific Islander Americans in Southeast Seattle,” manuscript dated December 15, 2009, The Wing Luke Asian Museum, Seattle, Washington; George Foster, “Samoa Comes to S. Holly St. (Taamu Faiumu became chief),” Seattle Post-Intelligencer, August 1, 1975, p. A-5; Shalin Hai-Jew, “Immigrant Workers Present Benefits and Challenges: E.O.C. Holds Workshop For Employees,” Northwest Asian Weekly, October 13, 1995, p. 6; J. J. Jensen, "Pasefika Helps Celebrate Pacific Islanders' Heritage," The Seattle Times, August 13, 2004, p. E-2; Kathleen Kemezis telephone interview with Pastor Washington Talaga, November 19, 2010, Seattle; Lydia Ruth Dougherty Kotchek, “Adaptive strategies of an invisible ethnic minority, the Samoan population of Seattle, Washington” (Ph. D. diss., University of Washington, 1975); Lynn Kruse, “Focus on Samoans,” Seattle Post-Intelligencer, March 1, 1975, p. A-4; Phuong Cat Le, “A Swinging Sport for the Whole Family,” Seattle Post-Intelligencer, August 18, 2001; Barbara Burns McGrath, “Seattle Fa'a Samoa (Samoans in Seattle, Washington),” The Contemporary Pacific Vol. 14, No. 2 (Fall 2002); John J. Reddin, “Nationality Groups Are Vital Segments in Seattle’s Progress,” The Seattle Sunday Times, October 23, 1960, p 18; John J. Reddin, “Small Fia Fia Ends Up with 120 Outdoors,” The Seattle Times, April 11, 1961, p. A; Fiasili Savusa, “Leo O Tupulaga Samoa: Voices of Samoa Raised for Change,” International Examiner, April 21-May 4, 2004, p. 8; Carol Simmons, “The South Pacific Islander Program Celebrates Its History,” Northwest Asian Weekly, July 10, 1993, p. 6;  “Helping Samoan Students Beat Odds," The New York Times, July 29, 1992 (http://www.proquest.com.ezproxy.spl.org:2048/); James Tabafunda, “Betty Patu, An Educator Who Won’t Give Up,” Northwest Asian Weekly, December 5-11, 2009, p. 3; David A. Takami, Shared Dreams: A History of Asians and Pacific Americans in Washington State (Seattle: Washington Centennial Commission, 1989)Lornet Turnbull, "Statistics Often Cover Up Pacific Islanders' Plight," The Seattle Times, May 12, 2007, p. B-1;  Frank Vinluan, “PTSA May Be First Based on Ethnicity -- Dropout Rate Concerns Pacific Islander group,” The Seattle Times, August 24, 2000, p. B-1; Karen West, “Fairview Space is Sought for Samoan Center,” Seattle Post-Intelligencer, March 26, 1978, p. B-1.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You