Pista sa Nayon, lễ hội cộng đồng Phi Luật Tân, được tổ chức lần đầu tiên tại Seattle vào ngày 4 tháng Tám, 1990.

  • By Cassandra Tate
  • Posted 8/23/2010
  • HistoryLink.org Essay 9528
See Additional Media

Vào ngày 4 tháng Tám, 1990, Pista sa Nayon, lễ kỷ niệm thường niên của người Mỹ gốc Phi Luật Tân với nét đặc biệt về thức ăn truyền thống, nghệ thuật, thủ công và giải trí được tổ chức lần đầu tiên ở Seattle tại Sân Thể Thao Rainier, góc đường Rainier Avenue S và S Alaska Street. Tên của hoạt động này, dịch từ tiếng Tagalog, ngôn ngữ địa phương của Phi Luật Tân, có nghĩa là “lễ hội thành phố.” Được di chuyển đến hội trường bậc dốc tại Công Viên Seward vào năm 1995, lễ hội này đã thu hút hàng ngàn người mỗi năm và Cindy Cawaling, chủ tịch Pista năm 2010 gọi là “dịp sum họp gia đình cần thiết trên một quy mô lớn rất tuyệt vời.”


Sources:

Cindy Cawaling, "History of Pista sa Nayon," Pista sa Nayon website accessed August 2010 (www.pista.org); "Daily Briefing," The Seattle Times, July 31, 1992, p. B-3; "More Weekend Festivals," Ibid., July 19, 2007, p. H-5; Tony Kay, "Pista sa Nayon: Filipino Pride, Cute Little Old Ladies, and Rock and Roll," August 9, 2010, The SunBreak website accessed August 2010 (http://thesunbreak.com).


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You