Người Mỹ gốc Phi Luật Tân tại Seattle

  • By Cynthia Mejia-Giudici
  • Posted 12/03/1998
  • HistoryLink.org Essay 409
See Additional Media

Với dân số ước lượng khoảng 30,000 người (vào cuối thập niên 1990), cộng đồng người Mỹ gốc Phi Luật Tân là nhóm người Mỹ gốc Á Châu lớn nhất tại vùng Seattle. Bắt đầu từ một cư dân Phi Luật Tân đầu tiên được biết vào năm 1883, làn sóng di dân Phi Luật Tân đã đến trong một động lực liên quan đến tình trạng quốc gia Phi Luật Tân (từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập). Họ thường phải đối phó với tình trạng đối xử phân biệt và chịu đựng gian khổ như thi sĩ và văn sĩ Phi Luật Tân Carlos Bulosan (1911?-1956) đã miêu tả. Người Phi Luật Tân đã đóng góp vào lĩnh vực nghệ thuật, thương mại và lãnh đạo chính trị trong vùng. Vào năm 1979, Delores Sibonga (sinh năm 1931) đã trở thành hội viên đầu tiên gốc Phi Luật Tân của Hội Đồng Thành Phố Seattle. Tổng Thống Bill Clinton đã bổ nhiệm Bob Santos (sinh năm 1934) làm đại biểu của U.S Department of Housing and Urban Development (Sở Phát Triển Gia Cư và Đô Thị Hoa Kỳ). Vào năm 1992, Velma Veloria đã thắng cử vào Cơ Quan Lập Pháp Của Tiểu Bang Washington từ Địa Hạt thứ 11 của Seattle, giúp bà trở thành viên chức gốc Phi Luật Tân được bầu chọn với cấp bậc cao nhất của quốc gia tại thời điểm đó.


Sources:

Ursula Barboza, "Filipinos in Seattle" in the 11th Anniversary Special Program of the Northwest Asian Weekly (Seattle, 1994); Carlos Bulosan, America is in the Heart: A Personal History (Seattle: University of Washington Press, [1943] 1973); Fred Cordova, Filipinos: Forgotten Asian Americans: A Pictorial Essay 1763-circa 1963 (Dubuque, IA: Kendall/Hunt, 1983); "Filipinos in the Pacific Northwest," 1952-l982 Commemorative Yearbook (Filipino American Intercommunity Council of the Pacific Northwest, 1982); Hyung-chan Kim and Cynthia C. Mejia, The Filipinos in America 1898-1974: A Chronology and Fact Book (Dobbs Ferry NY: Oceana Publications, Inc. 1976); Gail Nomura, "Washington's Asian/Pacific American Communities," in Peoples of Washington: Perspectives on Cultural Diversity ed. by Sid White and S.E. Solberg (Pullman: Washington State University Press, 1989); Symbol of Filipino Identity: Glimpses of "Pinoy Life in the Pacific Northwest ed. by Diony Corsilles (Seattle: Magiting Corp., 1983); Edward and Elizabeth Burke, Seattle’s Other History: Our Asian American Heritage (Seattle: Profanity Hill Press, 1979); Ruth Pelz, The Washington Story: A History of Our State (Seattle: Seattle Public Schools, 1988); Fred Cordova, “Pista Sa Nayon 1993: A Commentary,” Pista Review: Official 1993 Seafair Pista Sa Nayon Program (Seattle: Pista Sa Nayon, 1993); “Anti-Filipino Feeling Flares Up in Raids,” Auburn Globe Republican, Auburn, Washington, May 8, 1930; Chuck Taylor, “Seattle Times Wins Two Pulitzer Prizes,” The Seattle Times, April 7, 1997; E.V. Vic Bacho, "History of the Filipino Community of Seattle," in Pamana: Half-a-Century of Filipino Community Life in the Emerald City (Seattle: Filipino Community of Seattle, Inc., 1986?), 13-68; Fred Cordova, "The Community in Seattle," in Pamana II (Seattle: Filipino Community of Seattle, Inc., n.d.), 14-21; C.N. Rigor, "President's Past: The Marks That They Leave," in Pamana: Half-a-Century of Filipino Community Life in the Emerald City  (Seattle: Filipino Community of Seattle, Inc., 1986?), 69-123. Note: This essay was expanded on September 7, 2010.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You