Chi Nhánh Rainier Beach, Thư Viện Công Cộng Seattle

  • By David Wilma
  • Posted 12/06/2002
  • HistoryLink.org Essay 4038
See Additional Media

Chi Nhánh Rainier Beach, Thư Viện Công Cộng Seattle, là thư viện chi nhánh vùng đông nam Seattle. Tọa lạc tại 9125 Rainier Avenue S, chi nhánh này có nguồn gốc từ mặt tiền một cửa tiệm được mở vào năm 1928 và sau bốn năm đã đóng cửa do Thời Kỳ Đại Suy Thoái Kinh Tế. Khu vực này sau đó không có thư viện suốt 34 năm cho đến khi một chi nhánh được mở ở 57th Avenue S vào năm 1966. Chi nhánh Rainier Beach chuyển đến những khu vực rộng hơn, một tòa nhà cũ của Ngân Hàng Sea-First trên Rainier Avenue, vào năm 1974. Vào năm 1981, chi nhánh được một tòa nhà mới toanh và trở thành chi nhánh lớn nhất trong hệ thống lúc được xây dựng. Vì diện tích lớn và tương đối mới, Chi Nhánh Rainier Beach được tân trang sau cùng như một phần trong việc phát hành trái phiếu “Libraries for All” vào năm 1998. Thế nhưng những dự án khác do bị trì hoãn đã đặt chi nhánh này ở hàng đầu vào năm 2002, và chi nhánh tân trang được mở trở lại vào tháng Giêng năm 2004.


Sources:

"Rainier Beach Library -- Annual Reports," folder, Seattle Public Library Archives; "Rainier Beach Library - Open House," folder, Seattle Public Library Archives; "New Rainier Beach Library Open House On Feb. 15," Beacon Hill News, February 4, 1981, newsclipping, Seattle Public Library Archives; "Sculpture Will Reflect Principal's Love Of Books," Beacon Hill News, February 6, 1985, p. 4; Seattle Public Library website (http://www.spl.org/); "Seattle Public Library Directory of Staff, 1967-1970" (bound toether, Northwest History Collection, The Seattle Public Library; Library Board of Seattle, Minutes of Proceedings, Vols. 5 (1934-1944), 6 (1945-1951), 7(1952-1957), 8 (1958- 1961), 9 (1962-1966), 10 (1967-1970), 11 (1971-1973), 12 (1974-1976), 13 ( 1977-1978), Seattle Room, Central Branch, Seattle Public Library, Seattle; Karen Spiel, email to Paula Becker, February 14, 2009, in possession of Paula Becker, Seattle, Washington; Daria Cal, email to Paula Becker, February 19, 2009, in possession of Paula Becker, Seattle, Washington.
Note: This essay was updated on May 30, 2005, on September 10, 2008, and on April 26, 2009, and was revised slightly on November 2, 2011.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You