Khu Vực Lân Cận Seattle: Columbia City – Lịch Sử Tóm Lược

  • By Cassandra Tate
  • Posted 6/02/2001
  • HistoryLink.org Essay 3327
See Additional Media

Columbia City, một khu vực lân cận mang tính chất lịch sử ở vùng đông nam Seattle, khởi đầu là một khu phố do J.K. Edmiston - người sáng lập phát triển. Người này đã xây dựng một đường xe điện từ trung tâm Seattle qua Rainier Valley dọc tuyến đường hiện tại theo Rainier Avenue. Columbia City được kết hợp như một khu phố độc lập vào năm 1893 và được sáp nhập vào Seattle vào năm 1907. Những nhà sản xuất như Công Ty Hitt Fireworks và Công Ty Heater Glove đã giữ vững được nền kinh tế địa phương cho đến Đệ Nhị Thế Chiến, khi khu vực lân cận này trở thành nhà của những công nhân quốc phòng và công ty Hitt Fireworks đổi sang sản xuất cho quân đội. Columbia City đã chứng kiến sự suy thoái trong những năm sau chiến tranh, đi đến tận điểm thấp nhất trong những năm cuối thập niên 1970 khi tội ác là một quan ngại chính và nhiều mặt tiền của cửa tiệm bị bỏ trống. Trong những thập niên sau này, những nỗ lực của các tổ chức công cộng và tư nhân kết hợp lại đã giúp đem lại sức sống cho vùng này. Cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã dành được vị trí Khu Phố Đánh Dấu Điểm Mốc cho Columbia City vào năm 1978, giúp bảo trì môi trường lịch sử của khu vực này. Những cửa tiệm mặt tiền bỏ trống khi xưa đã trở thành những nhà hàng, văn phòng, phòng triển lãm nghệ thuật, và các doanh nghiệp khác.


Sources:

Robey G. Banta, “Columbia City History Has Much of Human Interest,” Duwamish Valley News, April 7, 1916; Edmond S. Meany, Origin of Washington Geographic Names (Seattle: University of Washington Press, 1923), 53; Paul Dorpat, “Rainier Valley’s Electric Railway,” The Seattle Times, July 10, 1983; “Notice to Board of County Commissioners, King County,” filed Nov. 18, 1892, and “Election to Incorporate the Town of Columbia,” filed Jan. 12, 1893, both in City of Columbia Records, 1893-1913, City of Seattle, Municipal Archives; Rainier Valley Heritage News, Winter 2001; incorporation papers for Columbia Manufacturing Company, Hitt Fire-Works Company, and Heater Glove Company, King County Incorporation Papers, Puget Sound Regional Archives, Bellevue, Washington; "Centennial History: Columbia City, Rainier Valley, 1853-1991," dated 1992, comp. by Carey Summers for Pioneers of Columbia City, Rainier Valley Historical Society, Seattle, Washington; Mary Ann Balch, “Hitt Fireworks provided early-century drama,” South District Journal, June 26, 1996; “Columbia City Historic District,” National Register of Historic Places Inventory, Nomination Form, 1978; Cassandra Tate Interviews with Buzz Anderson, April 18, 2001, Eugenia Woo, April 19, 2001, and Gloria Hitt Cauble, May 30, 2001, Columbia City, Washington.
Note: This essay was revised slightly on October 26, 2011.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You