Chi Nhánh Beacon Hill, Thư Viện Công Cộng Seattle

  • By Alan J. Stein
  • Posted 12/10/2000
  • HistoryLink.org Essay 2867
See Additional Media

Chi Nhánh Beacon Hill, Thư Viện Công Cộng Seattle, tọa lạc ở khu Beacon Hill thuộc Seattle tại 2821 Beacon Avenue S trong một tòa nhà được tài trợ qua việc phát hành trái phiếu “Libraries for All” (Thư Viện Cho Mọi Người) vào năm 1998. Chi nhánh mở vào năm 1945 ở mặt tiền một cửa tiệm nhỏ tại 2708 Beacon Avenue S nhằm mục đích thử nghiệm, với các thành viên cộng đồng đóng góp thời gian và tiền bạc để có thể mở chi nhánh. Beacon Hill trở thành một chi nhánh chính thức vào năm 1947, và chuyển vào một tiệm bán lẻ được sửa đổi tại 2519 15th Avenue S vào năm 1962. Sáu năm sau, hỏa hoạn ở tòa nhà tiếp giáp gần như hủy hoại cả chi nhánh này, nhưng được cứu vãn nhờ trận mưa lớn và đã chiếm giữ mặt tiền của cửa tiệm tổng cộng hơn 40 năm. Tòa nhà hiện tại, do Carlson Architects thiết kế, được mở vào ngày 10 tháng Bảy, 2004. Tòa nhà rộng gấp ba lần diện tích trước đây và bao gồm những sưu tầm đặc biệt bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Phi Luật Tân, phản ánh được nét đa dạng văn hóa của khu vực Beacon Hill mà chi nhánh đang phục vụ.


Sources:

Susan Boyle et al., Draft "Landmark Nomination of the Susan J. Henry Library" (Seattle: BOLA Architecture + Planning, October 2000); Census data from City of Seattle, King County, and U.S. Bureau of the Census reports; Laboratory Writing Class of Cleveland High School, The Duwamish Diary, 1849-1949 2nd Edition (Seattle: Cleveland High School, 1949); Roger Downey, "The Last Neighborhood," The Weekly, July 28, 1982; Norma O'Brien, "Beacon Hill Station Library," The Flash Vol. 24, No. 2 (October 1965); Passport to a Better Beacon Hill: North Beacon Hill Action Plan, Phase I (June 1993); HistoryLink.Org Online Encyclopedia of Washington State History, "Beacon Hill Branch, The Seattle Public Library, opens on July 10, 2004," (by Paula Becker), http:www.historylink.org/ accessed January 15, 2009;"Seattle Public Library Directory of Staff, 1967-1970" (bound together, Seattle Room Collection, The Seattle Public Library; Seattle Public Library uncataloged archival materials, Box 4, "Personnel Staff Day," folders "Staff Directory 1950," and "Staff Directory 1956," and "Staff Directory 1960-1969," and unmarked folder containing staff directories 1970-1977, Seattle, Washington; Library Board of Seattle, Minutes of Proceedings, Volumes 5 (1934 - 1944), 6 (1945 - 1951), 7(1952 - 1957), 8 (1958 - 1961), 9 (1962 - 1966), 10 (1967 - 1970), 11 (1971 - 1973), 12 (1974 - 1976), 13 ( 1977- 1978), Seattle Room, Central Branch, Seattle Public Library, Seattle; "Beacon Hill Library Annual Reports," Seattle Public Library Archives, Box 3 (Beacon Hill Branch, Broadview Branch), Seattle Room, Central Branch, The Seattle Public Library, Seattle, Washington; Wei Cai (The Seattle Public Library) email to Paula Becker, March 12, 2009, in possession of Paula Becker, Seattle, Washington.
Note: This essay was updated and revised on March 15, 2009, and revised slightly on November 5, 2011.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You