Chi Nhánh NewHolly, Thư Viện Công Cộng Seattle, và Khu Vực Lân Cận

  • By Alan J. Stein
  • Posted 12/09/2000
  • HistoryLink.org Essay 2865

Chi Nhánh NewHolly, Thư Viện Công Cộng Seattle, tọa lạc tại 7058 32nd Avenue S tại vùng Beacon Hill thuộc Seattle. Được hoàn tất vào năm 1999, Thư Viện NewHolly thay thế cho Thư Viện Holly Park được xây dựng đầu tiên vào năm 1943 để phục vụ việc phát triển gia cư vùng Holly Park trong Đệ Nhị Thế Chiến. Sau chiến tranh, Seattle Housing Authority (Sở Cấp Phát Gia Cư Seattle) đã đổi công trình xây dựng thành gia cư để trợ cấp cho người có lợi tức thấp. Holly Park trở thành một trong những khu vực đa dạng nhất của Seattle và cũng là một trong những vùng có lợi tức trung bình thấp nhất. Vào cuối thập niên 1990, trong nỗ lực biến chuyển khu vực này từ mức lợi tức thấp đến đủ các mức lợi tức, công trình xây dựng gia cư toàn bộ khu Holly Park đã được san phẳng và xây dựng lại thành NewHolly, một tổng hợp gồm nhà gia đình riêng, chung cư, và cư xá, vừa là nhà ở và chung cư cho gia cư công cộng và vừa bán ở giá thị trường. Vào lúc đó, mặc dù trước đây đã di chuyển và kế đến là mở rộng thêm, Chi Nhánh Holly Park cũ kỹ và chật hẹp vẫn cần phải thay thế và chi nhánh này đã trở thành chi nhánh đầu tiên được xây dựng lại dưới chương trình “Libraries for All” của Seatttle, được tài trợ 196.4 triệu Mỹ kim từ việc phát hành trái phiếu mà cử tri đã chấp thuận vào năm 1998. Chi Nhánh NewHolly, được các kiến trúc sư ARC thiết kế, là một phần của Khuôn Viên Học Tập bao gồm dạy kèm cho thanh thiếu niên, các lớp học của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Seattle, dịch vụ giữ trẻ, và huấn luyện và tìm việc làm.


Sources:

Building data based on Seattle Public Library records; Census data from City of Seattle, King County, and U.S. Bureau of the Census reports;  "Seattle Public Library Directory of Staff, 1967-1970" (bound together, Seattle Room Collection, The Seattle Public Library; Seattle Public Library uncataloged archival materials, Box 4, "Personnel Staff Day," folders "Staff Directory 1950," and "Staff Directory 1956," and "Staff Directory 1960-1969," and unmarked folder containing staff directories 1970-1977, Seattle, Washington; Library Board of Seattle, Minutes of Proceedings, Vols. 5 (1934-1944), 6 (1945-1951), 7(1952- 1957), 8 (1958-1961), 9 (1962-1966), 10 (1967-1970), 11 (1971-1973), 12 (1974-1976), 13 ( 1977-1978), Seattle Room, Central Branch, Seattle Public Library, Seattle; Library Board of Seattle Minutes of Proceedings, Vol. 13, 1977-1978, p. 181, Seattle Room, Central Branch, The Seattle Public Library, Seattle; Tracy Johnson, "Brand-New Library Replaces A Dump Holly Park Building Is First On The City's Overhaul List," Seattle Post-Intelligencer, November 20, 1999, p. B-1; Stuart Eskenazi, "A New Neighborhood Built To Tear Down Old Barriers," The Seattle Times, May 15, 2007, p. A-1; Marsha King, "Library is Bigger and Better -- NewHolly Will Serve A Broader Community," Ibid., November 21, 1999, p. B-1.
Note: This essay was updated on September 10, 2008, expanded on May 9, 2009, and revised slightly on October 26, 2011.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You