Chương Trình Somali TV trên Hệ Thống Cáp Seattle phát hành một băng video giải thích việc Thống Kê Dân Số Năm 2010 cho khán giả người Mỹ gốc Somalia vào ngày 28 tháng Ba, 2010.

  • By Jennifer Ott
  • Posted 11/25/2010
  • HistoryLink.org Essay 9641

Vào ngày 28 tháng Ba, 2010, chương trình Somali TV giải thích việc Thống Kê Dân Số Năm 2010 cho khán giả người Mỹ gốc Somalia. Đây là chương trình hàng tuần bằng ngôn ngữ Somalia được phát hình trên Hệ Thống Cáp Của Seattle. Băng video này là một phần nỗ lực của Cục Thống Kê Dân Số nhằm giải thích những thông tin nào nhân viên thống kê dân số sẽ thu thập và khuyến khích những người trong cộng đồng di dân điền vào mẫu thống kê dân số. Trong suốt thời gian bốn năm được phát hình, chương trình Somali TV đã đưa tin tức về cộng đồng Somalia tại Seattle và các thành phố khác của Hoa Kỳ và tin tức tại Somalia. Bên cạnh chương trình hàng tuần, chương trình TV Somali đã phát hành các băng video bằng tiếng Somalia nhằm giải thích các dịch vụ công cộng tại Hạt King. Chương trình liên quan nhiều đến các sinh hoạt của cộng đồng người Somalia.


Sources:

Owen Lei, "US Census' New Plan to Build Trust Among Undercounted," KING5 TV  website accessed November 22, 2010 (www.king5.com/home/US-Census-Bureau-hoping-for-a-better-count-80863667.html); Jennifer Ott interview with Mohamed Sheikh, October 29, 2010, Seattle; "Seattle Complete Count Committee," City of Seattle website accessed November 22, 2010 (www.seattle.gov/census2010/committee.htm); Somali TV website accessed November 22, 2010 (www.somtv.org/); "Take 10 Map," United States Census 2010 website accessed November 22, 2010 (2010.census.gov/2010census/take10map/).


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You